ALV 6 mei 2022

Op 6 mei 2022 zal de ALV over het verenigingsjaar 2022 om 20:00 uur worden gehouden. Alle leden zullen via de mail een uitnodiging ontvangen met daarin de agenda, de notulen van de ALV 2021 en het jaarverslag van de secretaris. We hopen op een goede opkomst.