Bardienst

Hieronder treft u het schema aan van de bardienst. Ieder competitie spelend team is hiervoor ingedeeld. Raadpleeg dit schema regelmatig en voer met enthousiasme de bardienst uit. De barinkomsten maken een wezenlijk deel uit van de inkomstenbron van onze vereniging en zijn derhalve zeer belangrijk.

2001

2701

0302

1002

0103

0903

1603

2303

3003

0604

1304

2004

 

Dag   Team

2601

0202

0902

0103

0803

1503

2203

2903

0504

1204

1904

2604

 

ZAT

H1

X

   

B

X

 

B

X

   

5

 

ZAT

D1

B

 

X

B

 

X

B

 

5

 

2

0

0

0

0

2

2

0

0

2

2

0

0

 

ZAT

J1

X

   

X

X

 

X

     

3

 

 

VRIJ

2

 

X

 

 

X

X

 

X

B

 

5

 

VRIJ

3

X

 

X

X

   

B

   

X

5

 

VRIJ

4

X

 

B

X

   

X

   

X

5

 

VRIJ

5

X

   

B

X

 

X

X

   

5

 

VRIJ

6

 

X

 

 

X

X

 

B

X

 

5

 

VRIJ

7

 

X

 

 

B

X

 

X

X

 

5

 

VRIJ

8

 

B

 

 

X

X

 

X

X

 

5

 

VRIJ

9

B

 

X

X

   

X

   

B

5

 

VRIJ

10

 

X

 

 

X

B

 

X

X

 

5

 

4

5

3

0

0

4

6

5

0

4

6

5

3

 

   

B

=

Bardienst op zaterdag

     

B

=

Bardienst op vrijdag

   
   

Voor 19:00

Na 19:00

       

Voor 23:00

Na 23:00

 

25-jan

Marjolein en Cor

D1

   

24-jan

Team 9

 

7-mrt

Marjolein en Cor

H1

   

31-jan

Team 8

 

14-mrt

Marjolein en Cor

D1

   

07-feb

Team 4

 

4-apr

Marjolein en Cor

H1

   

06-mrt

Team 5

 

11-apr

Marjolein en Cor

D1

   

13-mrt

Team 7

 
               

20-mrt

Team 10

 

Onderling ruilen is toegestaan, doe dit

   

03-apr

Team 3

 

alsjeblieft in overleg met Rob Schram

     

10-apr

Team 6

 

Indien er op vrijdagavond voor 23.00 uur

   

17-apr

Team 2

 

geen bardienst is wordt deze tot 23.00 uur

   

24-apr

Team 9

 

door de thuisspelende teams gezamenlijk gedaan

                 
                                 

Disnierats D1 (1e.div)

Disnierats H1 (2e div.)

Disnierats 2 (1e kl.)

Nicole van der Ark

Sjoerd Bek

John Vis

       

Tessa Margaroli

Mark Bek

Edward Leeder

       

Sineenard Roelofsma

Marco Gerritse

Wim van Riel

       

Annelies Mannak

Stefan Heijnis

Tim Koole

       

       

Michel Laroo

     

       

     

       

Disnierats 3(1e kl.)

Disnierats 4 (2e kl.)

Disnierats 5 (3e kl.)

Disnierats 6 (3e kl.)

Pim van Kleef

Rob Schram

Rob Vollmer

Eric van Gasteren

Armando Sierro

Selma van der Ark

Edwin van Eijk

Hans Eeken

Jur Steur

Glen van Riel

Martijn Bevelander

Edwin Schoone

Cor Veerman

     

       

       

       

Disnierats 7 (3e kl.)

Disnierats 8 (3e kl.)

Disnierats 9 (4e kl.)

Disnierats 10 (5e kl.)

Patrick Heijma

Rene Kramer

Bert Mogelin

Agnieszka Bukowska

Amy Wout-Cheng

Peter Heihs

Frank Eek

Martine van de Merwe

Jan Nierkens

Fred Buijs

Bob Jansen

Marlijn Tibbert

Rob Hiddinga

       

Caroline Spil-Hiddinga

Frits Prins

Gerrit Harkema

Disnierats J1 (4e kl.)

J Xinuo

       

Fenna van Eijk

       

     

Ege Eler

       

 


Regels bardienst

Coordinator bardienst: Rob Schram
Aanvang bardienst vrijdagavond om 23.00 uur
Onderling ruilen, wedstrijd verzet of andere redenen, graag ruim van te voren overleggen

Bardienst reglement
1. U dient ruim op tijd aanwezig te zijn voor de bardienst. 
2. U staat met uw teamleden achter de bar
3. Wanneer u de bar tijdens de dienst verlaat wordt u geacht de deur op slot te doen. Sleutel via de pijp teruggooien)
4. Afdracht baropbrengst volgens procedure( tellijst en datum invullen, als er recreanten zijn dan het aantal op de enveloppe noteren). U zorgt ervoor dat er geen geld in de speelzaal achterblijft. 
5. Afsluiten bardienst:

a. U zorgt ervoor dat na uw bardienst de bar, kantine en keuken schoon (!) worden achtergelaten. 
b. Alle dranken moeten volledig worden aangevuld in de koelkasten (Let op - eerste de oudste flessen!). 
c. Alle kopjes en glazen worden afgewassen en afgedroogd. 
d. Alle apparaten, behalve koeling, worden uitgezet. 
e. Alle deuren worden afgesloten. 

6. Er worden geen bonnen geschreven die langer dan de bardienst openstaan. Alle consumpties die tijdens de bardienst worden gekocht dienen ook die bardienst te worden afgerekend. Tip: Je hoeft geen bonnen te schrijven als je het risico niet wilt lopen dat er iemand vertrekt zonder te betalen!
7. Tijdens de bardienst van vrijdagavond het “Weekformulier Hygiëne” invullen en schoonmaken van de onderwerpen die staan vermeld op het “Schoonmaakplan”.

• Minderjarigen worden zonder toestemming van het bestuur niet achter de bar toegelaten.
• Aan mensen van 18 jaar of jonger wordt geen alcohol geschonken.
• Er wordt aan geen enkele bezoeker sterke drank geschonken.
• Wanneer producten bijna of helemaal op zijn, neem dan direct contact op met Martin Schouten.

Activiteiten van de bardienst
- Koffie zetten, melk en suiker neerzetten
- Spoelbak vullen en eventueel schoonmaken
- Koelkasten bijvullen bij aanvang bardienst en vertrek
- Etenswaren vanuit de vriezer bereiden volgens instructies in de keuken
- Geen etenswaren terug in de vriezer als deze ontdooit geweest zijn
- Witte sauzen altijd in de koelkast bewaren
- Rode sauzen kunnen op de plank in de keuken
- Na bardienst keukenbladen schoonmaken met een heet sopje
- Alles afwassen voor vertrek
- Geen bederfelijke etenswaren in de koelkast laten staan
- Frituur na gebruik laten afkoelen (geen deksel erop)
- Kassa instructie (vraag dit aan een bestuurslid)

Alle personen die bardienst draaien hebben een instructie gekregen van een persoon die in het bezit is van een diploma sociale hygiëne. 
Formulier “Weekformulier hygiëne” toevoegen

Huis- en gedragsdregels
- Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine of elders op het terrein van de vereniging
- Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders (bijvoorbeeld in de kleedkamer) te nuttigen dan in de kantine of op het terras
- Er wordt geen alcohol geschonken aan:
    - Jeugdleiders, trainers van jeugdteams en andere begeleiders van de jeugd tijdens de uitoefening van hun functie
    - Personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers
- Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan verstrekking van alcoholhoudende dranken worden geweigerd.
- Leidinggevenden en barvrijwilligers (in de zin van het bepaalde in artikel 1 “Model bestuursreglement alcohol in sportkantines”) drinken geen alcohol gedurende hun bardienst.
- Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals “happy hours”, “meters bier” en “rondjes van de zaak” zijn in de kantine niet toegestaan.
- Vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging wordt het gebruik van alcoholvrije drank gepromoot, onder andere door die goedkoper aan te bieden van alcoholhoudende drank.
- Personen die agressief of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd.
- Tijdens de wedstrijden en activiteiten waar de jeugdleden aan deelnemen zal geen alcohol worden geschonken. Direct na afloop van de wedstrijd en/of activiteit mag worden aangevangen met het schenken van alcohol. 

Een groot aantal leden hebben de “Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (IVA) gevolgd en hiervoor een certificaat ontvangen. 
Hiermee is gewaarborgd dat tijdens iedere bardienst 1 of meerdere personen aanwezig zijn die deze instructie hebben gevolgd en in de praktijk kunnen toepassen. Van iedere deelnemer is een kopie van het certificaat in een map in de keuken terug te vinden. 

De volgende personen hebben de kwalificatie voor “Sociale hygiene”:
E. Leeder en B. Lakeman


Openingstijden en schenktijden:
1. De openingstijden van de kantine zijn:

maandag van 19.00 uur tot 24.00 uur
dinsdag van 19.00 uur tot 24.00 uur
woensdag van 19.00 uur tot 24.00 uur
donderdag van 19.00 uur tot 24.00 uur
vrijdag van 19.00 uur tot 24.00 uur
zaterdag van 12.00 uur tot 24.00 uur

2. De kantine zal uitsluitend alcoholhoudende dranken verstrekken vanaf 12.00 uur tot 2 uur na afloop van de activiteiten die vallen binnen het kader van de doelstelling van de sportvereniging, namelijk: doelstellingen benoemd in de statuten.
3. Ongeacht het bepaalde in lid 2 van dit artikel mag, wanneer er een activiteit plaatsvindt die geheel of in belangrijke mate is gericht op personen die jonger zijn dan 18 jaar, geen verstrekking van alcoholhoudende dranken plaatsvinden. 

Leidinggevende op grond van de Drank- en horecawet en de (bar)vrijwilliger met IVA:
1. Op de momenten dat in de kantine alcoholhoudende drank wordt geschonken, is er altijd ofwel een leidinggevende aanwezig die in het bezit is van de verklaring Sociale Hygiëne en die op de afgegeven drank- en horecavergunning staat ofwel een (bar)vrijwilliger die een verplichte instructie verantwoord alcoholschenken (IVA) heeft gevolgd en op de lijst staat zoals bedoeld in het derde lid van dit artikel.
2. Vrijwilligers achter de bar moeten zich kunnen legitimeren.
3. In de keuken zijn kopieën van alle certificaten aanwezig van barvrijwilligers die een IVA-instructie hebben gevolgd. Tevens is er een lijst aanwezig van alle IVA-geinstrueerde barvrijwilligers.
4. Op de diploma’s, genoemd in het derde lid van dit artikel, staan vermeld: voorletters, achternaam, geboortedatum, woonadres en de datum waarop de IVA-instructie is gevolgd.
5. De lijst genoemd in het derde lid wordt ingediend bij de gemeente. Bij wijziging wordt de nieuwe lijst ook bij de gemeente ingediend.
6. Ook bij het aanvragen van een nieuwe drank- en horecavergunning wordt de lijst, zoals genoemd in het derde lid van dit artikel, ingediend. 

IVA Certificering:Logo IVA
Alle competitie gerechtigde leden dienen in het bezit te zijn van een IVA certificaat omdat zij mogelijk ingezet kunnen worden als barvrijwilliger. Bent u om welke rede nog niet in het bezit van dit certificaat, dan vindt je de lesstof op http://www.nocnsf.nl/iva (9 pagina’s) onder de tab “wat je moet weten” verdeeld over de volgende hoofdstukken:
1. Feiten over Alcohol
2. Alcohol en wetgeving
3. Alcohol en leeftijd
4. Nee verkopen (voorbeelden)

Voordat de test kan worden afgenomen dienen er een aantal persoonsgegevens door de barvrijwilliger worden ingevuld. Bij het e-mailadres van de barverantwoordelijke kan er Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. worden ingevuld. Hierdoor wordt automatisch het verkregen certificaat naar dit adres gestuurd. Wij zorgen er dan voor dat een kopie van het certificaat in de map met de I.V.A. Certificaten wordt opgeborgen.

Schoonmaak
Wekelijks wordt het clubgebouw schoongemaakt door een professionele schoonmaker. De schoonmaakwerkzaamheden betreffen: toiletten, entree, bar, keuken en douches. Deze schoonmaakactiviteiten worden geregistreerd op het Schoonmaakplan.

Leden (ontvangende teams) verzorgen zelf voor aanvang van de wedstrijden het schoonmaken van de speeltafels en de vloer in de speelzaal.

Formulieren
Checklist grote schoonmaak
Onderhoud en reparatielijst
Schoonmaakplan
Weekformulier hygiëne

 

 

 

Het nieuwe clubshirt

Dames Shirt

Bestel voor 1 december 2019 en speel de voorjaarscompetitie 2020 in het nieuwe shirt. Bestellen kan via https://disnierats.clubwereld.nl. U kunt passen in de winkel

Duijn

De Oude Veiling 24

1689 AA Zwaag

Aktiviteiten

ma di wo do vr za zo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30